Giới thiệu

Goldsun Law Group rất coi trọng đội ngũ nhân sự trong Chiến lược phát triển.

Để luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi không ngừng nỗ lực tập trung nâng cao trình độ các cán bộ, nhân viên trong Công ty. Ưu thế của Goldsunlaw Group là nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản, có năng lực, kinh nghiệm và rất nhiệt tình phục vụ khách hàng. 

Nhân sự của Goldsun Law Group gồm các thành viên sau:
 

1. Luật sư Lê Tuấn Hải - Chủ tịch HĐTV - Tổng Giám đốc

- Hiện là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà nội và đang công tác tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Trình độ: Cử nhân Luật; Cử nhân Tài chính, tín dụng Ngân hàng; Cử nhân công nghệ thông tin - chuyên ngành máy tính.

- Chuyên môn: Tư vấn về: Tài chính, tín dụng ngân hàng; Cho thuê tài chính; Pháp luật về Doanh nghiệp; Pháp luật về Hợp đồng Dân sự, Hợp đồng kinh doanh thương mại; Pháp luật về Lao động; Các vấn đề pháp lý có liên quan đến tài sản; Tham gia tranh tụng trong các vụ án Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại,...vv.


2. Luật sư Trần Huy Nam - Phó tổng Giám đốc 

- Hiện là Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội 

- Trình độ: Cử nhân luật.

- Chuyên môn: Tư vấn về: thành lập, tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp; Pháp luật về Hợp đồng Dân sự, Hợp đồng kinh doanh thương mại; Kinh doanh bất động sản; Pháp luật về Lao động;


3. Luật sư Lê Ngọc Chính - Phó tổng Giám đốc

- Hiện là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà nội.

- Trình độ: Cử nhân Luật

- Chuyên môn: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp; Đầu tư nước ngoài; Lao động, kinh doanh bất động sản; Tham gia tranh tụng trong các vụ án Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại,...

 

4. Luật gia Trương Đức Quán - Phó chủ tịch HĐTV

- Trình độ: Cử nhân Luật

- Chuyên môn: Tư vấn pháp luật hình sự, Dân sự, Hành chính


5. Luật sư Trần Văn Hùng    

 - Hiện là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà nội.

- Trình độ: Cử nhân luật.

- Chuyên môn: Tư vấn về: thành lập, tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp; Pháp luật về Hợp đồng Dân sự, Hợp đồng kinh doanh thương mại; Kinh doanh bất động sản; Pháp luật về Lao động; Các vấn đề pháp lý có liên quan đến tài sản; Tham gia tranh tụng trong các vụ án Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại,...vv.


6. Luật sư Lê Xuân Hiếu

- Hiện là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà nội và đang công tác tại Ban pháp chế - Trụ sở chính Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

- Trình độ: Cử nhân Luật

- Chuyên môn: Tư vấn các vấn đề về tài chính, tín dụng ngân hàng; Kinh doanh bất động sản; Lao động; Tham gia tranh tụng trong các vụ án Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại,...

7. Luật sư Nguyễn Thị Nữ - Trưởng phòng tư vấn 

- Hiện là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà nội.

- Trình độ: Cử nhân Luật

- Chuyên môn: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp; Đầu tư nước ngoài; Lao động, kinh doanh bất động sản; Tham gia tranh tụng trong các vụ án Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại,...


8. Luật sư  Nguyễn Thị Cúc - Phụ trách tư vấn pháp luật

- Hiện là luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội 

- Trình độ: Cử nhân luật;

- Chuyên môn: Tư vấn về: thành lập, tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp; Pháp luật về Hợp đồng Dân sự, Hợp đồng kinh doanh thương mại; Kinh doanh bất động sản; Pháp luật về Lao động; Các vấn đề pháp lý có liên quan đến tài sản; Tham gia tranh tụng trong các vụ án Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại,...vv.


9. Luật gia Phạm Thị Thu Hoài - Trưởng phòng Thư ký & Dịch vụ

- Trình độ: Cử nhân Luật.

- Chuyên môn: Tư vấn về: thành lập, tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp; Pháp luật về Hợp đồng Dân sự, Hợp đồng kinh doanh thương mại; Kinh doanh bất động sản; Pháp luật về Lao động; Các vấn đề pháp lý có liên quan đến tài sản; Tham gia tranh tụng trong các vụ án Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại,...vv.


10. Luật gia Đặng Thị Thiên Trang - Phó phòng Thư ký & Dịch vụ

- Trình độ: Cử nhân Luật.

- Chuyên môn: Tư vấn về: thành lập, tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp; Pháp luật về Hợp đồng Dân sự, Hợp đồng kinh doanh thương mại; Kinh doanh bất động sản; Pháp luật về Lao động; Các vấn đề pháp lý có liên quan đến tài sản; Tham gia tranh tụng trong các vụ án Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại,...vv.


11. Chuyên gia kinh tế Mai Đình Đoài

- Trình độ: Cử nhân kinh tế;

- Hiện là: Phó Giám đốc Trường đào tạo cán bộ BIDV.

- Chuyên môn: Tư vấn các vấn đề về tài chính, tín dụng ngân hàng, cho thuê tài chính;


 12. Luật gia Nguyễn Thị Ngọc Hương

- Trình độ: Cử nhân Luật; Cử nhân kinh tế chuyên ngành Marketing, kế toán; Cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh; Có đủ chứng chỉ hành nghề kế toán.

- Chuyên môn: Tư vấn pháp luật về lao động; Kế toán; Thuế

- Đã có kinh nghiệm làm việc với các dự án nước ngoài thuộc lĩnh vực an toàn lao động


13. Luật gia Lê Mai Hạnh

- Trình độ: Cử nhân Luật; Kỹ sư kinh tế xây dựng giao thông.

- Chuyên môn: Tư vấn pháp luật về đấu thầu.

- Hiện đang công tác tại Ban quản lý các dự án nhiệt điện Miền bắc- EVN,

- Đã có kinh nghiệm làm việc với nhà thầu trong nước và nước ngoài


14. Luật gia Nguyễn Thị Tuyết

- Trình độ: Cử nhân Luật.

- Chuyên môn: Tư vấn về: thành lập, tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp; Pháp luật về Hợp đồng Dân sự, Hợp đồng kinh doanh thương mại; Kinh doanh bất động sản; Pháp luật về Lao động; Các vấn đề pháp lý có liên quan đến tài sản; Tham gia tranh tụng trong các vụ án Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại,...vv.


15. Luật gia Nguyễn Hào Hiệp

- Trình độ: Cử nhân Luật.

- Chuyên môn: Tư vấn về: thành lập, tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp; Pháp luật về Hợp đồng Dân sự, Hợp đồng kinh doanh thương mại; Kinh doanh bất động sản; Pháp luật về Lao động; Các vấn đề pháp lý có liên quan đến tài sản; Tham gia tranh tụng trong các vụ án Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại,...vv.


16. Ban cố vấn: Chuyên viên luật cao cấp Dương Đình Thành (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp - Bộ tư pháp); Thạc sỹ luật Nguyễn Thị Hằng Nga - Phó chủ nhiệm khoa Đào tạo luật sư - Học viện tư pháp; Thạc sỹ luật Nguyễn Thị Hòa - Trung tâm trợ giúp pháp lý - Học viện tư pháp.


 
Dịch vụ nổi bật