Miễn thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

Phân chia tài sản chung vợ chồng

Phân chia tài sản của vợ chồng sau ly hôn

Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm các đương sự tự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án, thì Tòa án phải lập biên bản về sự thoả thuận đó và ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự

Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự

Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự

Được coi là yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập nếu yêu cầu đó độc lập, không cùng với yêu cầu mà nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập

Quyền khởi kiện của tổ chức, cá nhân trong tố tụng dân sự

Quyền khởi kiện của tổ chức, cá nhân trong tố tụng dân sự

Khi xét thấy cần khởi kiện vụ án tại Toà án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, thì cá nhân, cơ quan, tổ chức phải làm đơn khởi kiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 164 của BLTTDS

tranh chấp không được hòa giải

Những vụ án dân sự không được hòa giải

Hòa giải là biện pháp được áp dụng sau khi xảy tranh chấp, dùng ảnh hưởng của bên trung gian giúp cho các bên đối thoại với nhau để giải quyết.

Tranh chấp về tài sản bị cưỡng chế thi hành án

Quy định về tranh chấp và yêu cầu dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án đối với tài sản bị cưỡng chế đề thi hành án nhưng có tranh chấp quyền sở hữu theo quy định tại khoản 10 Điều 25 và khoản 7 Điều 26 của BLTTDS.

Bảo vệ quyền lợi cho đương sự

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Để đảm bảo thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đương sự trong vụ án dân sự, kinh tế, lao động có quyền nhờ người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

 
Dịch vụ nổi bật