Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty CP do phát hành cổ phần chào bán

Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty CP do phát hành cổ phần chào bán

Khi kết quả kinh doanh của công ty bạn có chiều hướng phát triển tốt, khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh và được Đại hội đồng cổ đông quyết định tăng vốn điều lệ của công ty. Việc đăng ký tăng vốn điều lệ là thủ tục quan trọng đánh dấu bước phát triển được đảm bảo bởi sự ghi nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với việc tăng vốn của công ty. Đảm bảo được quyền lợi của những cổ đông tham gia bổ sung vốn cho công ty.

Thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn

Hướng dẫn thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn

Theo quy định của pháp luật thì cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn có nghĩa vụ thanh toán cổ phần đã đăng ký mua, góp tiền vào công ty theo số vốn đã đăng ký theo quy định. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết, buộc doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi.

Thay đổi chủ sở hữu công ty

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Để thuận tiện trong việc làm thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, chúng tôi xin cung cấp thông tin liên quan để bạn đọc nắm được.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty CP

Goldsunlaw Group xin trân trọng giới thiệu quy định về hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, người có quyền ký vào thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần để bạn đọc nắm được.

Ủy quyền đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn về thủ tục đăng ký kinh doanh 6

Goldsun Law Group cung cấp dịch vụ làm thủ tục đăng ký kinh doanh mới và đăng ký thay đổi cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

Thủ tục cấp lại, cấp đối ĐKKD

Trường hợp được cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn về thủ tục đăng ký kinh doanh 4

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc

Đăg ký ngành nghề kinh doanh

Quy định về Ngành, nghề kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Thuật ngữ về đăng ký kinh doanh

Các thuật ngữ sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp

Để bạn đọc dễ hiểu các thuật ngữ pháp lý khi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, Goldsunlaw Group xin giới thiệu về các thuật ngữ thông dụng

 
Dịch vụ nổi bật