Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty CP

Đăng lúc: Thứ năm - 17/07/2014 19:18 - Người đăng bài viết: goldsunlaw
Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Goldsunlaw Group xin trân trọng giới thiệu quy định về hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, người có quyền ký vào thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần để bạn đọc nắm được.
Theo quy định tại điều 17 Thông tư số: 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:
 
1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty CP bao gồm các giấy tờ sau:
 
a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
 
b) Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 
c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 
Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty CP về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty hoặc trường hợp Điều lệ công ty CP quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật và Đại hội đồng cổ đông công ty bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 
Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty CP trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Khoản 15 Điều 22 Luật Doanh nghiệp.
 
2. Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những cá nhân sau:
 
a) Chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.
 
b) Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.
 
c) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.
 
d) Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty CP. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Đại hội cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu.
 
 
Dịch vụ tư vấn, làm thủ tục chuyên nghiệp của Goldsunlaw Group sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách, đảm bảo đúng quy định của pháp luật:

 
Website: www.goldsunlaw.com.vn - www.luatducphuong.com.

Địa chỉ: Số 34, phố Lê Trọng Tấn, quậnThanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: 
goldsunlaw.group@gmail.com  -  Hotline: 0982.567.648.

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP - THAM GIA TRANH TỤNG - DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 
Tác giả bài viết: ducphuong
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Dịch vụ nổi bật