Cách thức giải quyết tranh chấp đất để thực hiện yêu cầu cấp “bìa đỏ”

Đăng lúc: Thứ ba - 15/07/2014 16:25 - Người đăng bài viết: goldsunlaw
Cách thức giải quyết tranh chấp đất để thực hiện yêu cầu cấp “bìa đỏ”

Cách thức giải quyết tranh chấp đất để thực hiện yêu cầu cấp “bìa đỏ”

Goldsunlaw Group là nơi hội tụ những luật sư giỏi, là nơi tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Đầu tư, Kế toán, Đất đai,...
Chúng tôi xin giới thiệu để bạn đọc nắm được tình huống trở ngại mà nhiều người phải đối diện đó là: Khi có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đang trong tình trạng có tranh chấp thì trước hết là phải giải quyết tranh chấp. Cụ thể như sau:

1. Đất đang tranh chấp không được cấp GCN QSDĐ

Điều 106 Luật Đất đai quy định: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 110; khoản 2 và khoản 3 Điều 112; các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 113; khoản 2 Điều 115; điểm b khoản 1, các điểm b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 119; điểm b khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 120 của Luật Đất đai khi có các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, để đáp ứng yêu cầu cấp giấy chứng nhận khi đang xảy ra tranh chấp thì không được cấp GCN QSDĐ theo quy định của pháp luật. Do vậy, trước hết ta phải làm thủ tục giải quyết tranh chấp như sau:

2. Hướng giải quyết

Người có yêu cầu có thể làm đơn khởi kiện gửi tới cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của Luật đất đai:

- Trước hết, hai bên có thể tự hoà giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hoà giải ở cơ sở.

- Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hoà giải được thì gửi đơn đến Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp.

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác để hoà giải tranh chấp đất đai.

Thời hạn hoà giải là ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nhận được đơn.

Kết quả hoà giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên tranh chấp và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất. Trường hợp kết quả hoà giải khác với hiện trạng sử dụng đất thì Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn chuyển kết quả hoà giải đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định về quản lý đất đai.

- Tranh chấp đất đai đã được hoà giải tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn mà một bên hoặc các bên đương sự không nhất trí thì được giải quyết theo quy định tại Điều 136 Luật Đất đai:

- Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà các bên có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Toà án nhân dân giải quyết;

- Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà các bên không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai được giải quyết như sau:

+ Trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết; quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là quyết định giải quyết cuối cùng;

+ Trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết lần đầu mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là quyết định giải quyết cuối cùng.

Ngoài ra, nếu có đủ căn cứ chứng minh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất đang tranh chấp thì bạn có quyền tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai.

Việc giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Sau khi tranh chấp được giải quyết, các bên có thể đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kết quả giải quyết và quy định của pháp luật.
 
Goldlsunlaw Group nhận tư vấn giúp bạn giải quyết mọi vấn đề liên quan: 
­
            ­­Tư vấn pháp luật và cung ứng dịch vụ pháp lý cho tổ chức, cá nhân:

Thông tin tại Website: www.goldsunlaw.com.vn - www.luatducphuong.com.

Địa chỉ: Số 34, phố Lê Trọng Tấn, quậnThanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: 
goldsunlaw.group@gmail.com  -  Hotline: 0982.567.648.

LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP - THAM GIA TRANH TỤNG - DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tác giả bài viết: ducphuong
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Dịch vụ nổi bật