Đấu giá tài sản Goldsun

Ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản

Khi tham gia bán đấu giá tài sản, các bên tham gia ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản theo các trường hợp được xác định về chủ thể theo quy định của pháp luật.

Đấu giá tài sản Goldsun

Nguyên tắc bán đấu giá tài sản

Việc tổ chức bán đấu giá phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính khách quan, bình đẳng, công khai.

Đấu giá tài sản Goldsun

Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản

Trước khi tiến hành bán đấu giá tài sản, tổ chức bán đấu giá phải niêm yết việc bán đấu giá theo quy định của pháp luật về nơi tổ chức, về thời hạn, số lần thông báo.

Đấu giá tài sản

Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

Theo quy định của pháp luật thì người tham gia đấu giá tài sản phải làm thủ tục đăng ký, phải đặt trước một khoản tiền theo từng trường hợp và phải chấp hành quy định của pháp luật.

Đấu giá tài sản Goldsun

Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

GOLDSUNLAW GROUP xin giới thiệu về việc giao đất, cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá để bạn đọc nắm được.

Đấu giá tài sản Goldsun

Tổ chức đấu giá

GOLDSUNLAW GROUP xin trân trọng giới thiệu về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, một trong các dịch vụ nổi bật của chúng tôi để bạn đọc nắm được.

Dịch vụ Đất đai của Goldsun Law Group

Dịch vụ của Goldsun Law Group trong lĩnh vực Luật đất đai

Trong xã hội Việt Nam ngày nay, giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thường là lớn nhất trong khối tài sản chung của mỗi gia đình. Các quan hệ pháp luật đất đai thường được điều chỉnh bởi những quy định chặt chẽ của pháp luật có liên quan đến nhiều văn bản pháp luật khách nhau.

 
Dịch vụ nổi bật