Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty CP do phát hành cổ phần chào bán

Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty CP do phát hành cổ phần chào bán

Khi kết quả kinh doanh của công ty bạn có chiều hướng phát triển tốt, khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh và được Đại hội đồng cổ đông quyết định tăng vốn điều lệ của công ty. Việc đăng ký tăng vốn điều lệ là thủ tục quan trọng đánh dấu bước phát triển được đảm bảo bởi sự ghi nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với việc tăng vốn của công ty. Đảm bảo được quyền lợi của những cổ đông tham gia bổ sung vốn cho công ty.

Thay đổi chủ sở hữu công ty

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Để thuận tiện trong việc làm thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, chúng tôi xin cung cấp thông tin liên quan để bạn đọc nắm được.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty CP

Goldsunlaw Group xin trân trọng giới thiệu quy định về hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, người có quyền ký vào thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần để bạn đọc nắm được.

Đăg ký ngành nghề kinh doanh

Quy định về Ngành, nghề kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Xin cấp giấy phép lao động

Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục, hồ sơ xin cấp phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký kết hôn

Điều kiện kết hôn theo pháp luật

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt

Điều kiện hưởng lương hưu

Điều kiện hưởng lương hưu

Đối với người lao động, sau thời gian lao động, cống hiến công sức cho xã hội, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì việc hưởng lương hưu là quyền lợi hợp pháp, chính đáng, đánh giá thành quả của quá trình đóng góp công sức cho xã hội và quyền lợi thiết thực của chính họ.

Cách thức giải quyết tranh chấp đất để thực hiện yêu cầu cấp “bìa đỏ”

Cách thức giải quyết tranh chấp đất để thực hiện yêu cầu cấp “bìa đỏ”

Goldsunlaw Group là nơi hội tụ những luật sư giỏi, là nơi tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Đầu tư, Kế toán, Đất đai,...

Nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Goldsunlaw Group xin cung cấp thông tin làm thủ tục nộp, tiếp nhận hồ sơ, thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật để bạn đọc nắm được.

Hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Đối với hôn nhân có yếu tố nước ngoài khi công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài; công dân Việt Nam kết hôn với người Việt Nam ở nước ngoài hoặc hôn nhân do những người nước ngoài kết hôn với nhau tại Việt Nam thì phải theo những quy định của pháp luật Việt Nam không trái với pháp luật của nước sở tại.

1 2  Trang sau
 
Dịch vụ nổi bật