Quyền nuôi con sau ly hôn

Quyền nuôi con sau ly hôn

Xây dựng gia đình hạnh phúc là ước mong của tất cả mọi người. Tuy nhiên, có những cuộc hôn nhân, vì nhiều lý do không thể tiếp tục tồn tại dẫn đến việc ly hôn, bị tổn thương nhiều lại là những đứa con, nhất là khi đang ở lứa tuổi chưa thành niên – lứa tuổi rất cần sự chăm sóc của cả cha và mẹ để có thể phát triển toàn diện.

Phân chia tài sản chung vợ chồng

Phân chia tài sản của vợ chồng sau ly hôn

Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

Phân chia tài sản chung vợ chồng

Chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Trong các trường hợp vợ, chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng thì cần phân biệt rõ ràng về tài sản riêng của mỗi người.

Hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực tài liệu nước ngoài

Đối với các thủ tục giải quyết quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực chữ ký người dịch, chứng thực bản sao giấy tờ theo quy định của pháp luật.

 
Dịch vụ nổi bật