Các trường hợp phải từ chối tiến hành tố tụng

Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng

Để đảm bảo tính khách quan, vô tư khi tiến hành tố tụng, pháp luật quy định các trường hợp người tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi.

Đấu giá tài sản Goldsun

Ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản

Khi tham gia bán đấu giá tài sản, các bên tham gia ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản theo các trường hợp được xác định về chủ thể theo quy định của pháp luật.

Đấu giá tài sản Goldsun

Nguyên tắc bán đấu giá tài sản

Việc tổ chức bán đấu giá phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính khách quan, bình đẳng, công khai.

Đấu giá tài sản Goldsun

Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản

Trước khi tiến hành bán đấu giá tài sản, tổ chức bán đấu giá phải niêm yết việc bán đấu giá theo quy định của pháp luật về nơi tổ chức, về thời hạn, số lần thông báo.

Đấu giá tài sản Goldsun

Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá

GOLDSUNLAW GROUP xin giới thiệu về việc giao đất, cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá để bạn đọc nắm được.

Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty CP do phát hành cổ phần chào bán

Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty CP do phát hành cổ phần chào bán

Khi kết quả kinh doanh của công ty bạn có chiều hướng phát triển tốt, khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh và được Đại hội đồng cổ đông quyết định tăng vốn điều lệ của công ty. Việc đăng ký tăng vốn điều lệ là thủ tục quan trọng đánh dấu bước phát triển được đảm bảo bởi sự ghi nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với việc tăng vốn của công ty. Đảm bảo được quyền lợi của những cổ đông tham gia bổ sung vốn cho công ty.

Thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn

Hướng dẫn thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn

Theo quy định của pháp luật thì cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn có nghĩa vụ thanh toán cổ phần đã đăng ký mua, góp tiền vào công ty theo số vốn đã đăng ký theo quy định. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết, buộc doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty CP

Goldsunlaw Group xin trân trọng giới thiệu quy định về hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, người có quyền ký vào thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần để bạn đọc nắm được.

Ủy quyền đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn về thủ tục đăng ký kinh doanh 6

Goldsun Law Group cung cấp dịch vụ làm thủ tục đăng ký kinh doanh mới và đăng ký thay đổi cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

Thuật ngữ về đăng ký kinh doanh

Các thuật ngữ sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp

Để bạn đọc dễ hiểu các thuật ngữ pháp lý khi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, Goldsunlaw Group xin giới thiệu về các thuật ngữ thông dụng

Các tin khác

1 2 3 4 5  Trang sau
 
Dịch vụ nổi bật