Đấu giá tài sản

Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

Theo quy định của pháp luật thì người tham gia đấu giá tài sản phải làm thủ tục đăng ký, phải đặt trước một khoản tiền theo từng trường hợp và phải chấp hành quy định của pháp luật.

Thuật ngữ về đăng ký kinh doanh

Các thuật ngữ sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp

Để bạn đọc dễ hiểu các thuật ngữ pháp lý khi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, Goldsunlaw Group xin giới thiệu về các thuật ngữ thông dụng

Giảm trừ gia cảnh

Quy định về giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế...

Quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của người khác, lợi ích công cộng và Nhà nước

Quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của người khác, lợi ích công cộng và Nhà nước

Cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Toà án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước ...

 
Dịch vụ nổi bật