Dịch vụ Đất đai của Goldsun Law Group

Dịch vụ của Goldsun Law Group trong lĩnh vực Luật đất đai

Trong xã hội Việt Nam ngày nay, giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thường là lớn nhất trong khối tài sản chung của mỗi gia đình. Các quan hệ pháp luật đất đai thường được điều chỉnh bởi những quy định chặt chẽ của pháp luật có liên quan đến nhiều văn bản pháp luật khách nhau.

Tham gia tranh tụng vụ tranh chấp đất đai

Tham gia tranh tụng vụ tranh chấp đất đai

Để trợ giúp pháp lý cho các doanh nghiệp giải quyết những tranh chấp, vướng mắc pháp lý về đất đai, nhà ở, chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, tham gia tranh tụng để giải quyết vụ việc đạt hiệu quả cao nhất.

Thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn

Hướng dẫn thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn

Theo quy định của pháp luật thì cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn có nghĩa vụ thanh toán cổ phần đã đăng ký mua, góp tiền vào công ty theo số vốn đã đăng ký theo quy định. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết, buộc doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi.

Ủy quyền đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn về thủ tục đăng ký kinh doanh 6

Goldsun Law Group cung cấp dịch vụ làm thủ tục đăng ký kinh doanh mới và đăng ký thay đổi cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

Tư vấn pháp luật

Tư vấn Luật Dân sự, Tố tụng dân sự và các lĩnh vực khác

Dịch vụ Tư vấn luật Dân sự, Tài chính, Ngân hàng là một trong những lĩnh vực tư vấn pháp luật hàng đầu của Goldsunlaw Group với các dịch vụ hiệu quả, uy tín, chất lượng.

Luật sư giỏi

Luật sư riêng doanh nghiệp

Là người bạn đồng hành với các tổ chức tín dụng - ngân hàng, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh có uy tín, thương hiệu trên thị trường. Goldsunlaw Group xin giới thiệu dịch vụ Luật sư riêng doanh nghiệp.

 
Dịch vụ nổi bật