Bồi thường thiệt hại do công trình nhà người khác gây ra

Tác giả: Truong NQ Đăng ngày: 16/10/2020 Lượt xem: 95 Danh mục: Luật sư đất đai

     I. Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật Dân sự năm 2015;

     II. Nội dung

  1. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

Theo quy định tại Điều 605 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì:

“Điều 605. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác.

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.”

Như vậy, nếu có cơ sở để chứng minh công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì bạn có thể yêu cầu người đó bồi thường.

  1. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

Theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì:

“Điều 11. Các phương thức bảo vệ quyền dân sự

Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền:

  1. Buộc bồi thường thiệt hại.

…”

Theo Điều 170 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì:

“Điều 170. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản bồi thường thiệt hại.”

Như vậy, người bị thiệt hại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với người có hành vi gây thiệt hại.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.

Trân trọng!

Công ty Luật TNHH Goldsun