Các trường hợp được ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ

Tác giả: Lê Tuấn Hải Đăng ngày: 08/10/2020 Lượt xem: 1125 Danh mục: Luật sư Hợp đồng - Công chứng , Luật sư lao động

Câu hỏi:

Anh H.Đ.A ở Lạng Sơn gửi câu hỏi đến văn phòng Luật sư như sau:

Tôi ký kết hợp đồng lao động theo mùa vụ vào 8/8/2018, hợp đồng lao động theo mùa vụ có thời hạn 02 năm, với người sử dụng lao động là Đ.C.N. Theo hợp đồng lao động, tôi sẽ không được đóng bảo hiểm xã hội.

Tôi xin hỏi, quy định trên trong hợp đồng lao động có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Hiệp Thành, câu hỏi của bạn được chuyên gia nghiên cứu và tư vấn như sau:

     I. Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật Lao động năm 2012;
  • Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

     II. Nội dung

Không có hợp đồng lao động theo mùa vụ có thời hạn 2 năm. Đây thực chất là hợp đồng lao động xác định thời hạn. Và việc thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội với người lao động trong hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm là trái pháp luật.

  1. Loại hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng được định nghĩa tại điểm c khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012:

“Điều 22. Loại hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

     c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng…”

Hợp đồng lao động đối với người lao động là anh H.Đ.A có thời hạn ghi nhận là 02 năm (24 tháng). Như vậy, hợp đồng lao động này không phải hợp đồng lao động theo mùa vụ.

Cũng tại Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012, điểm b khoản 1 quy định về hợp đồng lao động xác định thời hạn:

“Điều 22. Loại hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

     b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.”

Như vậy, hợp đồng lao động này thực chất là hợp đồng lao động xác định thời hạn do có thời hạn được xác định trong hợp đồng lao động là 24 tháng.

 

 

  1. Đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

     a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;…”

Cũng theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại khoản 1 Điều 18 quy định về quyền tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động:

“Điều 18. Quyền của người lao động

  1. Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này…”

Theo khoản 2 Điều 50 Bộ luật Lao động năm 2014 thì:

“Điều 50. Hợp đồng lao động vô hiệu

  1. Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng…”

Như vậy, nội dung quy định về việc không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong hợp đồng lao động là trái pháp luật. Nội dung của phần này là vô hiệu.