Có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi người đồng sở hữu không đồng ý không?

Tác giả: Truong NQ Đăng ngày: 16/10/2020 Lượt xem: 94 Danh mục: Luật sư đất đai

Câu hỏi:

Anh T.T.T ở thành phố Huế có gửi câu hỏi đến Công ty luật như sau:

Tôi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất là nhà riêng của gia đình nhưng người đồng sở hữu là vợ tôi không đồng ý.

Tôi xin hỏi, có cách nào để tôi có thể chuyển nhượng mà không cần sự đồng ý của vợ không?

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Hiệp Thành, câu hỏi của bạn được chuyên gia nghiên cứu và tư vấn như sau:

     I. Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai do Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014;
  • Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 19 tháng 05 năm 2014;

     II. Nội dung

Theo quy định tại Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì điều kiện có hiệu lực của giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất là:

“Điều 64. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký tên.
  2. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được tất cả các thành viên trong nhóm ký tên hoặc có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ trường hợp các chủ sở hữu căn hộ cùng sử dụng chung thửa đất trong nhà chung cư.”

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT nêu rõ:

“Điều 5. Thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận

  1. Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người

Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều này; tiếp theo ghi Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)…”

Như vậy, trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đủ tên của các đồng sở hữu quyền sử dụng của mảnh đất đó. Và để chuyển nhượng quyền sử dụng đất này cần có chữ ký của mọi người là đồng chủ sở hữu quyền sử dụng mảnh đất đó.

Vậy, anh không thể chuyện nhượng mảnh đất này khi không có sự đồng ý của đồng chủ sở hữu.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.
Trân trọng!

Công ty Luật TNHH Goldsun