Công chứng hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất

Tác giả: GoldsunLaw Đăng ngày: 28/10/2020 Lượt xem: 466 Danh mục: Luật sư đất đai

Câu hỏi :

Anh P.M.Q ở Cầu Giấy có gửi câu hỏi đến Công ty TNHH Goldsun như sau:

Tôi có một mảnh đất ở huyện Ba Vì muốn bán quyền sử dụng đất cho anh N.V.G. Tuy nhiên, do công việc bận bịu nên tôi không thể về tận địa phương để thực hiện công chứng hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất.

Tôi xin hỏi, tôi có thể tiến hành công chứng hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất ở quận Cầu Giấy mà không cần phải về tận địa phương mình không?

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến GoldsunLaw, câu hỏi của bạn được chuyên gia nghiên cứu và tư vấn như sau:

     I. Cơ sở pháp lý

  • Luật Công chứng năm 2014;

     II. Nội dung

Anh có thể tiến hành công chứng hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất ở quận Cầu Giấy mà không cần phải về tận địa phương mình.

  1. Quyền công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo quy định của công chứng viên

Theo quy định tại điểm c và e khoản 1 Điều 17 Luật Công chứng năm 2014 thì quyền công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo quy định của công chứng viên như sau:

“Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên

  1. Công chứng viên có các quyền sau đây:

     c) Được công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo quy định của Luật này;

     e) Các quyền khác theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan…”

Như vậy, ngoại trừ một số trường hợp hạn chế theo quy định thì công chứng viên được công chứng mọi hợp đồng, giao dịch.

  1. Hạn chế về phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản

Theo quy định tại Điều 42 Luật Công chứng năm 2014 thì hợp đồng, giao dịch về bất động sản khi công chứng có hạn chế sau:

“Điều 42. Phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản

Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.”

Như vậy, hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản phải được công chứng ở tổ chức hành nghề công chứng thuộc phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản đó.

Vậy, anh có thể tiến hành công chứng hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất ở quận Cầu Giấy mà không cần phải về tận địa phương mình.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.

Trân trọng!

Công ty Luật TNHH Goldsun.