Điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh

Tác giả: GoldsunLaw Đăng ngày: 17/10/2020 Lượt xem: 187 Danh mục: Luật sư doanh nghiệp

 I. Cơ sở pháp lý

  • Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;

     II. Nội dung

  1. Khái niệm Kinh doanh bất động sản

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi…”
  2. Điều kiện để bất động sản được đưa vào kinh doanh

– Các trường hợp đất đưa vào kinh doanh

Theo quy định tại Điều 5 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, các loại bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật này bao gồm:

“Điều 5. Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh

Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật này (sau đây gọi là bất động sản) bao gồm:

  1. Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;
  2. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;
  3. Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;
  4. Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.”

 

 

– Điều kiện đối với trường hợp cụ thể

Đối với các loại đất thuộc trường hợp đất đưa vào kinh doanh như đã nói ở trên thì cần đáp ứng thêm các điều kiện sau để có thể đưa vào kinh doanh. (Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014:

“Điều 9. Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

  1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

     a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

     b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

     c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án…”

Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì:

“Điều 9. Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

  1. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

     a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

     b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

     c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

     d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Như vậy, loại đất đáp ứng được tất cả các điều kiên trên thì được phép đưa vào kinh doanh theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.

Trân trọng!

Công ty Luật TNHH Goldsun