Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm

Tác giả: Lê Tuấn Hải Đăng ngày: 08/10/2020 Lượt xem: 239 Danh mục: Luật sư lao động

     I. Cơ sở pháp lý

  • Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

     II. Nội dung

  1. Điều kiện hưởng lương hưu

Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu thì người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

     b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

     c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

     d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.”

     2. Hưởng bảo hiểm xã hội khi chưa đủ năm đóng bảo hiểm xã hội

Tại điểm a khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

  1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

     b) Ra nước ngoài để định cư;

     c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

     d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.”

Nếu như người sử dụng lao động có nhu cầu kéo dài thời hạn hợp đồng thì người lao động có thể tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội cho đến khi đủ điều kiện về thời gian là 20 năm để được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng hoặc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí tự nguyện theo quy định tại Mục 1 Chương IV Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.