Giám đốc chi nhánh có được đại diện công ty ký kết hợp đồng?

Tác giả: GoldsunLaw Đăng ngày: 28/10/2020 Lượt xem: 170 Danh mục: Luật sư doanh nghiệp

Câu hỏi :

Anh N.H.H ở Hà Nội có gửi câu hỏi đến Công ty luật Goldsun câu hỏi như sau:

Tôi là tổng giám đốc của một Công ty TNHH hai thành viên trở lên có hội sở (trụ sở chính) tại thành phố Hà Nội. Công ty tôi có một chi nhánh tại địa bàn thành phố Đà Nẵng. Do chi nhánh quá xa hội sở nên việc đi lại để kí hợp đồng của tôi hết sức khó khăn.

Tôi xin hỏi, tôi có thể ủy quyền cho giám đốc chi nhánh đại diện công ty ký kết hợp đồng không?

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến GoldsunLaw, câu hỏi của bạn được chuyên gia nghiên cứu và tư vấn như sau:

     I. Cơ sở pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp năm 2014;

     II. Nội dung

Bạn có thể ủy quyền cho giám đốc chi nhánh để đại diện công ty ký kết hợp đồng.

  1. Khái niệm chi nhánh của doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

“Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

  1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp…”

     2. Quyền thực hiện các công việc đại diện theo ủy quyền

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

“Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

  1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó…”

Vậy, người đứng đầu chi nhánh sẽ có nhiệm vụ thực hiện các công việc mà người Tổng giám đốc công ty ủy quyền cho các giám đốc chi nhánh (người đứng đầu chi nhánh).

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.

Trân trọng!

Công ty Luật TNHH Goldsun