Hồ sơ yêu cầu công chứng

Tác giả: Lê Tuấn Hải Đăng ngày: 08/10/2020 Lượt xem: 1144 Danh mục: Luật sư Hợp đồng - Công chứng

Câu hỏi:

Anh Đ.H.H có gửi câu hỏi đến văn phòng Luật sư như sau:

Tôi xin hỏi cá nhân người mua nhà công chứng Hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai cần giấy tờ gì?

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Hiệp Thành, câu hỏi của bạn được chuyên gia nghiên cứu và tư vấn như sau:

     I. Cơ sở pháp lý

  • Luật Công chứng năm 2014;
  • Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 do Chỉnh phủ ban hành hướng dẫn Luật Nhà ở;

     II. Nội dung

  1. Hồ sơ, tài liệu người yêu cầu công chứng cần cung cấp theo thủ tục chung về công chứng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng năm 2014 thì hồ sơ yêu cầu công chứng bao gồm những tài liệu sau:

“Điều 40. Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn

  1. Hồ sơ yêu cầu công chứng được lập thành một bộ, gồm các giấy tờ sau đây:

     a) Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

     b) Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

     c) Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;

     d) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;

     đ) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có…”

Theo khoản 2 Điều này thì bản sao được hiểu như sau:

“Điều 40. Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn

  1. Bản sao quy định tại khoản 1 Điều này là bản chụp, bản in hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải chứng thực…”
  2. Hồ sơ, tài liệu người yêu cầu công chứng cần cung cấp theo thủ tục về công chứng Hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Trường hợp công chứng Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai như bạn hỏi: Điều 61 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở quy định tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được quyền thế chấp nhà ở tại tổ chức tín dụng để vay vốn. Hồ sơ yêu cầu công chứng cụ thể như sau:

Hồ sơ về tài sản:

– Hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai;

– Các phiếu thu, hóa đơn, chứng từ nộp tiền mua bán nhà ở;

– Biên bản định giá tài sản: Nếu các bên định giá tài sản đó thì phải lập thành biên bản có chữ ký của tất cả các bên tham gia giao dịch.

Hồ sơ của bên nhận thế chấp:

– Hồ sơ về pháp nhân như đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập…

Hồ sơ bên thế chấp:

+ Giấy tờ tùy thân.

+ Giấy tờ khác liên quan, như: đăng ký kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.