Khách chậm đóng tiền nhà thuê thì chủ nhà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không?

Tác giả: Truong NQ Đăng ngày: 16/10/2020 Lượt xem: 94 Danh mục: Luật sư đất đai

     I. Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật Dân sự năm 2015;
  • Luật Nhà ở năm 2014;

     II. Nội dung

  1. Khái niệm hợp đồng thuê nhà

Theo quy định của pháp luật thì hợp đồng thuê tài sản là:

“Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, với hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  1. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà ở

Theo quy định tại khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở năm 2014 thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà ở trong trường hợp:

“Điều 132. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

  1. Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định của Luật này;

     b) Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

     c) Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng;

     d) Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;

     đ) Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê;

     e) Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục;

     g) Thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 129 của Luật này…”

Theo quy định trên, trường hợp Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng thì bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê.

Vậy, khi người thuê nhà ở chậm đóng tiền nhà từ 03 tháng trở lên thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.

Trân trọng!

Công ty Luật TNHH Goldsun