Luật Sư / Nhân Sự

Luật Sư Lê Tuấn Hải

Thạc sỹ Luật - Luật sư - Chủ tịch HĐTV Goldsun Law Group

Thạc sĩ Nguyễn Hồng Viễn

Thạc sỹ Kinh tế - Đấu giá viên - Phó Chủ tịch HĐTV Goldsun Law Group

Luật Sư Lê Mai Hạnh

Luật sư - Phó Chủ tịch HĐTV Goldsun Law Group

Luật Sư Phạm Thị Thu Hoài

Luật sư - Đấu giá viên - Tổng Giám Đốc Goldsun Law Group

Luật Sư Trịnh Thị Thủy

Thạc sỹ Luật - Luật sư - Trưởng phòng Tư vấn - Tố tụng

Luật Sư Hà Mạnh Trung

Luật sư - Phó Giám đốc Công ty

Luật Sư Nguyễn Phú Sỹ

Luật sư - Phó Giám đốc Công ty

Luật sư Vũ Hồng Sinh

Luật sư - Phó Giám đốc Công ty

Luật Sư Vũ Ngọc Hà

Luật sư - Phó Giám Đốc Công ty

Đấu Giá Viên Nguyễn Thị Khánh Hồng

Đấu giá viên - Phó Giám đốc Công ty đấu giá - Trưởng phòng Phụ trách tư vấn Đấu giá tài sản và Dịch vụ công chứng

Đấu Giá Viên Nguyễn Thị Hiên

Đấu giá viên - Thạc sỹ Luật - Giám đốc Công ty đấu giá

Luật sư Vũ Thị Thùy Ninh

Luật sư - Đấu giá viên Phó phòng Tư vấn - Tố tụng

Luật sư Nghiêm Quang Trường

Luật sư - Trưởng phòng dịch vụ 2