Luật Sư / Nhân Sự

Luật Sư Lê Tuấn Hải

Chủ tịch Goldsun Law Group

Luật Sư Lê Mai Hạnh

Chủ tịch HĐTV

Luật Sư Phạm Thị Thu Hoài

Tổng Giám Đốc Goldsun Law Group (Kiêm Giám đốc Công ty Luật THHH Goldsun)

Luật Sư Hà Mạnh Trung

Phó Tổng Giám Đốc Goldsun Law Group (Kiêm Phó Giám đốc Công ty Luật THHH Goldsun)

Luật Sư Trịnh Thị Thủy

Trưởng phòng dịch vụ 3

Luật Sư Nguyễn Phú Sỹ

Phó Giám đốc Công ty

Luật Sư Vũ Ngọc Hà

Phó Giám Đốc Công ty

Luật Sư Vũ Hồng Sinh

Phó Giám Đốc Công ty

Đấu Giá Viên Nguyễn Thị Khánh Hồng

Trưởng phòng Phụ trách tư vấn Đấu giá tài sản và Dịch vụ công chứng

Đấu Giá Viên Nguyễn Thị Hiên

Phó Giám Đốc Công ty

Chuyên Gia Vũ Thị Thùy Ninh

Trưởng phòng Phụ trách tư vấn Đấu giá tài sản và Dịch vụ công chứng

Chuyên Gia Hoàng Đình Tiệp

Trưởng phòng dịch vụ 2

Chuyên Gia Nghiêm Quang Trường

Chuyên gia pháp lý, thư ký luật sư

Chuyên Gia Hà Thị Giang

Chuyên gia pháp lý, Thư ký Công Chứng Viên

Chuyên Gia Nguyễn Đăng Thắng

Chuyên gia pháp lý, Thư ký Luật sư