Mức đóng bảo hiểm xã hội hiện nay

Tác giả: Lê Tuấn Hải Đăng ngày: 08/10/2020 Lượt xem: 1169 Danh mục: Dịch vụ pháp lý khác

     I. Cơ sở pháp lý

  • Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014’
  • Bộ luật Lao động năm 2012;

     II. Nội dung

  1. Mức đóng các khoản bảo hiểm

Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất như sau:

– Mức đóng bảo hiểm xã hội: 26%, trong đó người lao động đóng 8%; đơn vị đóng 18%.

– Mức đóng bảo hiểm y tế: 4,5%, trong đó người lao động đóng 1,5%; đơn vị đóng 3%

– Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: 2%, trong đó người lao động đóng 1%; đơn vị đóng 1%

  1. Mức tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm

Mức tiền lương làm cơ sở đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp:

+ Đối với người lao động hưởng tiền lương theo quy định của người sử dụng lao động thì căn cứ để đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động.

– Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng Bảo hiểm xã hội là mức lương tối thiểu vùng và mức tiền lương tối đa để tính mức đóng Bảo hiểm xã hội là 20 lần mức lương cơ sở.

– Mức tiền lương tháng tối đa để tính mức đóng Bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương cơ sở.

– Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính đóng Bảo hiểm thất nghiệp là mức lương tối thiểu vùng và mức tiền lương tối đa để tính mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

+ Lương đóng bảo hiểm là do doanh nghiệp thỏa thuận với nhân viên và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Kế toán căn cứ vào đây để tính lương cơ bản, được thể hiện trên hợp đồng lao động.