Nghĩa vụ chứng minh trong vụ án lao động

Tác giả: Truong NQ Đăng ngày: 02/11/2020 Lượt xem: 1501 Danh mục: Luật sư lao động

Câu hỏi :

Anh N.V.A ở Bắc Ninh có gửi câu hỏi đến Công ty luật như sau:

Tôi là người lao động tại Công ty xây dựng M.K. Ngày 01/10/2020, tôi đột ngột nhận được Quyết định kỷ luật lao động với hình thức buộc thôi việc. Trước khi nhận được Quyết định kỷ luật này tôi hoàn toàn không tham gia hay được yêu cầu tham gia bất cứ cuộc họp kỷ luật lao động nào. Tôi dự định khởi kiện Công ty vì đã kỷ luật tôi trái pháp luật nhưng không thể cung cấp được biên bản cuộc họp kỷ luật do tôi không tham gia.

Tôi xin hỏi, tôi có thể cung cấp cho Tòa án tài liệu trên như thế nào?

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Goldsun Law, câu hỏi của bạn được chuyên gia nghiên cứu và tư vấn như sau:

     I. Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật Lao động năm 2012;
  • Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;
  • Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động do Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 1 năm 2015;

     II. Nội dung

Bạn không cần cung cấp tài liệu nêu trên cho Tòa án mà vì lý do tài liệu, chứng cứ đó đang do người sử dụng lao động quản lý, lưu giữ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ đó cho Tòa án.

  1. Nghĩa vụ chứng minh của người khởi kiện là người lao động

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 91. Nghĩa vụ chứng minh

  1. Đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp, trừ các trường hợp sau đây:

     b) Đương sự là người lao động trong vụ án lao động mà không cung cấp, giao nộp được cho Tòa án tài liệu, chứng cứ vì lý do tài liệu, chứng cứ đó đang do người sử dụng lao động quản lý, lưu giữ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ đó cho Tòa án…”

Vì bạn có lý do hợp lý là không được tham gia và cung cấp bản sao biên bản cuộc họp kỷ luật lao động nên người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ đó cho Tòa án.

  1. Nghĩa vụ thông báo về cuộc họp kỷ luật lao động của người sử dụng lao động

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-Chính phủ thì trình tự xử lý kỷ luật lao động như sau:

“Điều 30. Trình tự xử lý kỷ luật lao động

Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

  1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp…”

Như vậy, bạn phải được thông báo về cuộc họp xử lý kỷ luật lao động.

  1. Biên bản cuộc họp xử lý kỷ luật lao động

Theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định 05/2015/NĐ-Chính phủ thì trình tự xử lý kỷ luật lao động như sau:

“Điều 30. Trình tự xử lý kỷ luật lao động

Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

  1. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do…”

Như vậy, cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp biên bản này cho Tòa án.

Vậy, bạn không cần cung cấp tài liệu nêu trên cho Tòa án mà vì lý do tài liệu, chứng cứ đó đang do người sử dụng lao động quản lý, lưu giữ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ đó cho Tòa án.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.

Trân trọng!

Công ty Luật TNHH Goldsun Law.