Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Tác giả: GoldsunLaw Đăng ngày: 18/10/2020 Lượt xem: 3 Danh mục: VBPL Dân sự

“Nghị định này quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản (sau đây gọi chung là đăng ký cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm); quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.”

Tải về Nghị định 102_2017_ND-CP_332648