Nghị Định 81/2015/NĐ-CP về Công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước

Tác giả: Truong NQ Đăng ngày: 17/10/2020 Lượt xem: 67 Danh mục: VBPL doanh nghiệp

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước.
  2. Doanh nghiệp nhà nước.

….

Điều 24. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2015.

Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Tải về Nghị Định 81/2015ND-CP