Theo thông báo, đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của ông Dương trước đó 4 ngày “vì lý do sức khỏe và muốn tập trung cho gia đình”.

Ông Dương sáng lập Coteccons năm 2002 khi đó còn là xí nghiệp xây dựng Cotec.

Ông Nguyễn Bá Dương sáng lập Coteccons năm 2002 khi đó còn là xí nghiệp xây dựng Cotec.

Người được bổ nhiệm thay vị trí của ông Dương là ông Bolat Duisenov, thành viên HĐQT vừa được bầu bổ sung tại đại hội cổ đông vừa qua, đồng thời là đại diện nhóm cổ đông ngoại Kusto. Trước đó, ông Dương cũng thôi chức vụ trưởng tiểu ban chiến lược công ty, người thay thế cũng là một đại diện từ Kusto là ông Bolat Duisenov.

Được biết tiểu ban chiến lược sẽ có chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược trình HĐQT phê duyệt và giám sát thực thi chiến lược; triển khai các chương trình tái cơ cấu và chuyển đổi Coteccons; thay mặt HĐQT quyết định các vấn đề được HĐQT ủy quyền, đôn đốc và phối hợp hoạt động các ủy ban khác, chỉ đạo công việc hàng ngày của Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm phối hợp và đồng bộ các hoạt động của Tổng Giám đốc, Ban Điều hành phù hợp chiến lược.

Hiện, ông Bolat Duisenov cũng là 1 trong 2 người đại diện pháp luật, kiêm Giám đốc chiến lược của Coteccons.

Sự ra đi của ông Nguyễn Bá Dương là hồi kết cho cuộc chiến giữa 2 nhóm cổ đông lớn tại Coteccons. Một bên là nhóm cổ đông sáng lập với người đứng đầu là ông Nguyễn Bá Dương, còn một bên là nhóm cổ đông ngoại với đại diện là Kustocem và Bolat Duisenov.

Năm 2018, mâu thuẫn nội bộ tại Coteccons nổi lên giữa nhóm cổ đông sáng lập liên quan đến ông Dương và nhóm cổ đông lớn nước ngoài là Kusto Group về chủ trương sáp nhập công ty thành viên Ricons vào Coteccons. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm trước thềm đại hội cổ đông thường niên 2020 khi đại diện các nhóm cổ đông ngoại lần lượt yêu cầu bãi miễn các lãnh đạo chủ chốt có liên quan đến ông Dương.

hoạt động của Coteccons những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, và đây cũng được cho là nguồn cơn dẫn tới những tranh chấp nội bộ công ty.

Hoạt động của Coteccons những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, và đây cũng được cho là nguồn cơn dẫn tới những tranh chấp nội bộ công ty.

Cho đến kỳ đại hội hồi tháng 6, ông Dương thừa nhận lỗi về trách nhiệm điều hành Coteccons trong khi nhóm cổ đông lớn cũng khẳng định không muốn can thiệp sâu vào việc điều hành công ty. Ông Dương sau đó đã mua vào cổ phiếu và chính thức trở thành cổ đông lớn tại Coteccons sau khi tăng tỷ lệ sở hữu lên 5,62%.

Sau khi tranh chấp quyết liệt nhiều năm, 2 nhóm cổ đông tại Coteccons đã tiến hành hòa giải vào tháng 8/2020 và các nhân sự thuộc nhóm của ông Nguyễn Bá Dương dần dần rút khỏi bộ máy của Coteccons.

Trước ông Dương, những nhân sự khác trong nhóm sáng lập Coteccons như Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công hay gần đây nhất là kế toán trưởng Vũ Thị Hồng Hạnh cũng đã rút khỏi công ty.

Ông Dương sáng lập Coteccons năm 2002 khi đó còn là xí nghiệp xây dựng Cotec. Coteccons từ công ty nhà nước sau khi cổ phần hóa thành công, đãtrở thành nhà thầu xây dựng tư nhân hàng đầu cả nước.

Tuy nhiên, hoạt động của Coteccons những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, và đây cũng được cho là nguồn cơn dẫn tới những tranh chấp nội bộ công ty.

Quý 2/2020, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần 3.971 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Luỹ kế nửa đầu năm 2020, Công ty ghi nhận hơn 7.525 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế tương ứng đạt 354 tỷ đồng, thực hiện 59% kế hoạch cả năm.

Nguồn: enternews.vn