Phân biệt chi nhánh và văn phòng đại diện

Tác giả: GoldsunLaw Đăng ngày: 17/10/2020 Lượt xem: 102 Danh mục: Luật sư doanh nghiệp

 I. Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Bộ luật Dân sự năm 2015;

     II. Nội dung

 1. Khái niệm chi nhánh và văn phòng đại diện

Theo Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014 tại khoản 1 và 2 quy định về khái niệm chi nhánh và văn phòng đại diện:

“Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

 1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó…”

     2. Giống nhau và khác nhau giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

     a) Giống nhau

Như vậy,

 • Cả chi nhánh và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp;
 • Cả chi nhánh và văn phòng đại diện đều không có tư cách pháp nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 84 Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Cả chi nhánh và văn phòng đại diện đều hoạt động nhân danh chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức tổ chức đó;
 • Hoạt động thừa ủy quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức đó;

     b) Khác nhau

Ngoài các điểm giống nhau nêu trên, giữa chi nhánh và văn phòng đại diện còn có sự khác nhau:

 • Chi nhánh:

Chi nhánh của doanh nghiệp, được tổ chức và hoạt động trong phạm vi ranh giới quốc gia,có thể thành lập trong cùng hoặc khác tỉnh.

Được thực hiện các công việc, nghiệp vụ như chức năng của doanh nghiệp mẹ.

Phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy đinh pháp luật, và các khoản thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp.

Được thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng kinh doanh và chức năng đại diện theo quyền.

 • Văn phòng đại diện:

Văn phòng đại diện hoạt động theo khu vực, có thể ngoài phạm vị lãnh thổ quốc gia, tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, tổ chức.

Văn phòng đại diện không được thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến doanh nghiệp mẹ.

Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh nên không phải nộp thuế môn bài.

Văn phòng đại diện phải nộp hồ sơ khai thuế đối với những sắc thuế Văn phòng đại diện phát sinh phải nộp hoặc phải nộp thay; các sắc thuế không phát sinh, Văn phòng đại diện không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh, chỉ có thể thực hiện được chức năng là địa điểm theo ủy quyền của doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.

Trân trọng!

Công ty Luật TNHH Goldsun!