Phiên đấu giá QSDĐ tại xã Hữu Văn và xã Đồng Phú huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Tác giả: GoldsunLaw Đăng ngày: 22/10/2022 Lượt xem: 71 Danh mục: Hoạt động công ty Goldsun

Ngày 21/6/2022, Công ty đấu giá hợp danh Goldsun – Đơn vị thành viên của Goldsun Law Group đã tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Hữu Văn và xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.