Sự khác nhau giữa đại xá và đặc xá

Tác giả: Lê Tuấn Hải Đăng ngày: 08/10/2020 Lượt xem: 63 Danh mục: Luật sư tố tụng

 I. Cơ sở pháp lý

 • Luật Đặc xá năm 2018;

     II. Nội dung

Ân xá là một đặc ân của Nhà nước trong việc miễn, giảm trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt đối với người phạm tội, thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với người phạm tội. Ân xá được thực hiện với 2 hình thức là đại xá và đặc xá.

 1. Đặc xá
 • Khái niệm

Sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước về quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân

 • Thẩm quyền quyết định

Chủ tịch nước

 • Đối tượng áp dụng

Người phạm tội đang trong giai đoạn thi hành án phạt tù (người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân)

 • Thời điểmáp dụng

Nhân dịp sự kiện trọng đại về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có ý nghĩa lớn về đối nội, đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước;

Ngày lễ Quốc khánh 2/9 hoặc các ngày lễ khác gắn với những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước;

Khi xét thấy cần thiết

 • Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho người phạm tội cụ thể theo tình hình thực tiễn. Phải đáp ứng một số điều kiện mới được đề nghị đặc xá.

 • Hậu quả pháp lý

Người được đặc xá sẽ được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại nhưng không được xóa án tích ngay và vẫn có tiền án trong lý lịch tư pháp.

 • Cơ sở pháp lý

Luật đặc xá năm 2018

 1. Đại xá
 • Khái niệm

Biện pháp khoan hồng của Nhà nước nhằm tha tội hoàn toàn và triệt để cho một số loại tội phạm nhất định đối với người phạm tội.

 • Thẩm quyền quyết định

Quốc hội

 • Đối tượng áp dụng

Người phạm tội trong bất cứ giai đoạn nào, từ điều tra, truy tố, xét xử đến thi hành án.

 • Thời điểm áp dụng

– Không cụ thể.

– Quyết định đại xá được đưa ra trong phiên họp Quốc hội, lấy ý kiến của các đại biểu quốc hội, thường vào những dịp quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước.

– Phạm vi áp dụng

Chỉ loại trừ đối với một số tội phạm nguy hiểm mà nếu đại xá sẽ ảnh hưởng lớn đến trật tự xã hội và an ninh quốc gia.

 • Hậu quả pháp lý

Người được đại xá sẽ là người không có tội và cũng sẽ không có án tích trong lý lịch tư pháp của mình.

 • Cơ sở pháp lý

Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể nào về đặc xá, đại xá dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng. Mỗi lần xét đặc xá, Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương lại phải có văn bản hướng dẫn thi hành quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá trong đó quy định cụ thể hơn về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá.