THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

Tác giả: GoldsunLaw Đăng ngày: 30/12/2020 Lượt xem: 163 Danh mục: Luật sư doanh nghiệp

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật doanh nghiệp năm 2014;

2. Nghị định 78/2015/NĐ-CP;

3. Thông tư 20/2015/TT-BKHDT;

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật doanh nghiệp, để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, Quý khách hàng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Theo quy định tại điều 206 Luật doanh nghiệp 2014 hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh bao gồm các tài liệu sau:

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh;

2. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán của chi nhánh bao gồm cả nợ thuế và nợ bảo hiểm xã hội;

3. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng của người lao động tại chi nhánh của doanh nghiệp;

4. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đối với trường hợp doanh nghiệp chủ quản của chi nhánh là công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoặc biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đối với trường hợp doanh nghiệp chủ quản của chi nhánh là công ty cổ phần;

5. Quyết định của:

– Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đối với trường hợp doanh nghiệp chủ quản là công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đối với trường hợp doanh nghiệp chủ quản là công ty cổ phần;

– Quyết định của chủ sở hữu về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh đối với trường hợp doanh nghiệp chủ quản là công ty TNHH một thành viên;

6. Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của con dấu đối với các trường hợp chi nhánh sử dụng con dấu không phải do Cơ quan công an cấp dấu;

7. Thông báo của cơ quan thuế về việc đóng mã số thuế của chi nhánh (Bản sao có chứng thực);

8. Xác nhận đã đóng tài khoản ngân hàng nếu chi nhánh có tài khoản ngân hàng (Bản sao có chứng thực);

9. Cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng đối với trường hợp chi nhánh không có tài khoản ngân hàng;

10. Xác nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh đối với trường hợp chi nhánh có địa điểm kinh doanh (Bản sao có chứng thực);

11. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (Bản gốc);

Lưu ý: Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, chi nhánh không phải tiến hành thủ tục đăng công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh trên cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh, Quý khách hàng tiến hành nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh tới Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở chính.

– Cơ quan giải quyết: Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh dự kiến đặt trụ sở chính.

– Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Kết quả: Thông báo về việc bổ sung Giấy chứng nhận về việc thu hồi con dấu.

Bước 3: Trả dấu cho cơ quan Công an

Đối với các trường hợp chi nhánh sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, Quý khách hàng phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho chi nhánh. Hồ sơ trả dấu cho cơ quan Công an bao gồm những tài liệu sau:

– Công văn xin trả dấu.

– Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

– Dấu của chi nhánh.

– Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (bản gốc).

Cơ quan giải quyết: Cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho chi nhánh.

Thời gian: 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Công an nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả: Giấy chứng nhận thu hồi mẫu dấu của chi nhánh.

Bước 4Nộp lại hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Sau khi đã có Giấy chứng nhận thu hồi mẫu con dấu của chi nhánh, Quý khách hàng tiến hành nộp lại bộ hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh kèm theo Giấy chứng nhận thu hồi mẫu con dấu của chi nhánh đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh dự kiến đặt trụ sở chính.

Cơ quan giải quyết: Cơ quan đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh dự kiến đặt trụ sở chính.

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

Trên đây là các nội dung cơ bản liên quan đến trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh. Mọi thắc mắc có liên quan xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT TNHH GOLDSUN

Văn phòng giao dịch: 137 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống  Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: (024) 35 668 143

Email: goldsunlaw@gmail.com

Website: https://goldsunlaw.com.vn/