Thủ tục đăng ký quyền sở hữu nhà ở khi mua nhà chung cư

Tác giả: Lê Tuấn Hải Đăng ngày: 08/10/2020 Lượt xem: 31 Danh mục: Luật sư đất đai

Câu hỏi: Chào Luật sư. Tôi có mua căn nhà chung cư của một chủ đầu tư xây dựng. Cho tôi hỏi tôi muốn chứng minh quyền sở hữu nhà ở đó thì cần những loại giấy tờ gì? Hồ sơ xin đăng ký quyền sở hữu nhà ở như thế nào? Tôi xin cảm ơn luật sư rất nhiều.

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Hiệp Thành. Sau khi xem xét vấn đề bạn đưa ra, dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật, Chúng tôi xin giải đáp vấn đề của bạn như sau:

     I. Cơ sở pháp lý:

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

     II. Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về chứng nhận quyền sở hữu nhà ở như sau:

“Điều 31. Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định sau đây:

  1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:

đ) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết;”

Do đó, đối với trường hợp của bạn thì bạn mua nhà chung cư của một chủ đầu tư thì căn cứ chứng minh quyền sở hữu của bạn đối với căn nhà chung cư đó là giấy tờ mua bán giữa bạn và chủ đầu tư được công chứng hoặc chứng thực.

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục đăng ký quyền sở hữu nhà ở cụ thể như sau:

Điều 72. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

  1. Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký. Hồ sơ gồm có:

     a) Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

     b) Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

     c) Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng”

Như vậy, theo quy định trên để đăng ký quyền sở hữu nhà ở thì bạn cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

+  Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng;

+ Biên bản bàn giao nhà ở.