Thủ tục đăng ký Website cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử

Tác giả: admin Đăng ngày: 08/10/2020 Lượt xem: 94 Danh mục: Luật sư doanh nghiệp
 1. Website cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử là gì?

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP:

“Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

Sàn giao dịch thương mại điện tử trong Nghị định này không bao gồm các website giao dịch chứng khoán trực tuyến.”

Các hình thức hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm:

 • Website cho phép người tham gia được mở các gian hàng trên đó để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;
 • Website cho phép người tham gia được lập các website nhánh để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;
 • Website có chuyên mục mua bán trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ;
 • Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định như mạng xã hội có những hình thức hoạt động nêu trên.

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải đăng ký thiết lập Website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử tại Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công thương và phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP như xây dựng và công khai trên website quy chế hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử; lưu trữ thông tin đăng ký của thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn; thiết lập cơ chế cho phép giao kết hợp đồng; áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin ….

 

 

 1. Thủ tục đăng ký Website cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử
  • Quy trình đăng ký

Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và công khai trên Website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

Doanh nghiệp hoàn thiện các tính năng của Website đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Đăng ký tài khoản

Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ: www.online.gov.vn

Bước 3: Nhập và nộp hồ sơ đăng ký Website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

Bước 4: Nộp hồ sơ bản giấy về Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công thương sau khi hồ sơ đã hợp lệ;

Bước 4: Thương nhân nhận biểu tượng “Sàn giao dịch TMĐT ĐÃ ĐĂNG KÝ với BỘ CÔNG THƯƠNG”; qua email và tiến hành tích hợp biểu tượng Chứng nhận trên trang chủ website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

      2.2 Hồ sơ đăng ký

 • Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đề án cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệpsở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.
 • Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).