Tiền lương tháng 13 có phải là tiền lương chính thức?

Tác giả: Lê Tuấn Hải Đăng ngày: 08/10/2020 Lượt xem: 421 Danh mục: Luật sư lao động

  I. Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật Lao động năm 2012;

     II. Nội dung

“Tiền lương tháng thứ 13” chỉ là cách nói theo thói quen của người lao động chứ không đúng với bản chất của khoản tiền này. Thực tế thì đây là một khoản tiền thưởng từ người sử dụng lao động cho người lao động.

  1. Khái niểm tiền lương

Theo quy định tại khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2012 thì:

“Điều 90. Tiền lương

  1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định…”

Như vậy, tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động vì người lao động đã thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Do tháng 13 không tồn tại nên không có công việc nào được người lao động thực hiện trên thực tế nên khoản tiền trả cho tháng này trên thực tế không đủ yếu tố cấu thành tiền lương.

  1. Khái niệm tiền thưởng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 103 Bộ luật Lao động năm 2012 thì:

“Điều 103. Tiền thưởng

  1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động…”

Như vậy, “tiền lương tháng 13” bản chất là tiền thưởng mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào 2 yếu tố:

  • Kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm; và
  • Mức độ hoàn thành công việc của người lao động;