Tư vấn thủ tục chuyển từ sổ đỏ sang sổ hồng

Tác giả: Lê Tuấn Hải Đăng ngày: 08/10/2020 Lượt xem: 142 Danh mục: Luật sư đất đai

Câu hỏi: Chào Luật sư. Luật sư cho tôi hỏi gia đình tôi được cấp sổ đỏ vào năm 2002 bố tôi là người đứng tên trên sổ. Nay gia đình tôi muốn chuyển từ sổ đỏ sang sổ hồng thì cần những thủ tục gì? Tôi xin cảm ơn Luật sư rất nhiều.

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật Hiệp Thành. Sau khi xem xét vấn đề bạn đưa ra, dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật, Chúng tôi xin giải đáp vấn đề của bạn như sau:

     I. Cơ sở pháp lý:

– Luật Đất đai năm 2013;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Chính Phủ quy định về hồ sơ địa chính.

     II. Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Luật đất đai năm 2013

“Điều 97. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này.”

Như vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trước ngày 10/12/2009 mà có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì thực hiện theo thủ tục như sau:

  • Về hồ sơ cần chuẩn bị:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận cụ thể như sau:

Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận

  1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gồm có:

     a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

     b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

     c) Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Theo quy định trên hồ sơ bạn cần chuẩn bị sẽ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

 

 

  • Về nơi nhận hồ sơ:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì bạn có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc có cũng có thể nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã để được giải quyết.

  • Về thời gian giải quyết:

Căn cứ quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 07 ngày; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày.