Việc thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm cho nghĩa vụ hình thành trong tương lai

Tác giả: Truong NQ Đăng ngày: 16/10/2020 Lượt xem: 56 Danh mục: Luật sư đất đai
  1. Cơ sở pháp lý
  • Bộ luật Dân sự năm 2005;
  • Luật Đất đai năm 2003;
  1. Nội dung

Được phép thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm cho nghĩa vụ hình thành trong tương lai.

Luật Hiệp Thành đưa ra tư vấn về việc làm rõ phạm vi nghĩa vụ bảo đảm, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, quy định về sử dụng quyền sử dụng đất để làm tài sản bảo đảm và khả năng sử dụng đất ở do nhận chuyển nhượng làm tài sản bảo đảm giao dịch dân sự.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 319 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là:

“2. Các bên được thoả thuận về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự để bảo đảm thực hiện các loại nghĩa vụ, kể cả nghĩa vụ hiện tại, nghĩa vụ trong tương lai hoặc nghĩa vụ có điều kiện.”

Căn cứ vào đây ta thấy nghĩa vụ hình thành trong tương lai thuộc phạm vi nghĩa vụ bảo đảm nên theo quy định trên thì nghĩa vụ đó hoàn toàn có thể áp dụng các biện pháp bảo đảm để thực hiện.

Theo điểm b khoản 1 Điều 318 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì:

“Điều 318. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

b) Thế chấp tài sản;…”

Như vậy, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 218 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì thế chấp tài sản là 1 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

 

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì:

“2. Quyền sử dụng đất được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.”

Như vậy, việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bằng quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Đất đai.

Xét quy định tại Điều 35 Luật Đất đai năm 2003 thì đất ở không thuộc các trường hợp cho thuê đất, nên:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 113 Luật Đất đai năm 2003 thì:

“Điều 113. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

7. Thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế hoặc cá nhân để vay vốn sản xuất, kinh doanh;…”

Như vậy, quyền sử dụng đất ở do nhận chuyển nhượng có thể là tài sản bảo đảm tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế hoặc cá nhân để vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Vậy, có thể thế chấp quyền sử dụng đất ở do nhận chuyển nhượng để bảo đảm cho nghĩa vụ hình thành trong tương lai nếu chủ thể quyền sử dụng đất và hình thức sử dụng đất được Luật Đất đai năm 2003 cho phép thể chấp quyền sử dụng đất.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Trong trường hợp cần tìm hiểu rõ hơn hoặc có thắc mắc về vấn đề liên quan phiền Quý khách hàng liên hệ để được giải đáp.

Trân trọng!

Công ty Luật TNHH Goldsun