Thủ tục tách hộ khi ly hôn

Tác giả: GoldsunLaw Đăng ngày: 10/05/2022 Lượt xem: 118 Danh mục: Thủ tục hành chính

Theo khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú 2020, trường hợp vợ, chồng sau ly hôn có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách hộ nếu:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc trường hợp bị cấm đăng ký thường trú mới quy định tại Điều 23 của Luật này.

Như vậy, sau khi ly hôn mà 02 bên vẫn ở cùng chỗ ở hợp pháp đó thì mới được tách hộ . Trường hợp vợ/chồng chuyển đến nơi ở mới thì không thực hiện tách hộ mà phải đăng ký thường trú mới nếu đủ điều kiện.

* Các bước tiến hành tách hộ khi ly hôn

Căn cứ: khoản 2 Điều 25 Luật Cư trú 2020

  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Khi tách hộ mà thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được ở cùng chỗ ở hợp pháp, hồ sơ gồm:

+ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú: Mẫu CT01 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

( CT01-to-khai-thay-doi-thong-tin-cu-tru_1406112828 )

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

  • Bước 2: Nộp hồ sơ

Công dân nộp hồ sơ tại cơ quan Công an cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đăng ký;

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho người đăng ký;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người đăng ký.

  • Bước 3: Trả kết quả

Công dân căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).